Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení vlivu železné opony na změny krajiny s využitím dat Corine Land Cover
Název práce v češtině: Hodnocení vlivu železné opony na změny krajiny s využitím dat Corine Land Cover
Název v anglickém jazyce: Land Cover Changes in connection with the Iron Curtain using Corine Land Cover Database
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2008
Datum zadání: 25.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK