Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Geochemické a radiometrické vlastnosti přírodních izotopů radia
Název práce v češtině: Geochemické a radiometrické vlastnosti přírodních izotopů radia
Název v anglickém jazyce: Geochemical and radioametrical features of natural radium isotopes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení geochemie a mineralogie (zrušeno) (31-431)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2008
Datum zadání: 24.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK