Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Regionální stabilita volebních preferencí ve volbách do poslanecké sněmovny v letech 2002 a 2006 ve vybraných krajích
Název práce v češtině: Regionální stabilita volebních preferencí ve volbách do poslanecké sněmovny v letech 2002 a 2006 ve vybraných krajích
Název v anglickém jazyce: Regional stability of electoral preferences in parliament elections during 2002 a 2006 in selected regions
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2008
Datum zadání: 25.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK