Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spanglish
Název práce v jazyce práce (španělština): Spanglish
Název práce v češtině: Spanglish
Název v anglickém jazyce: Spanglish
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2008
Datum zadání: 24.01.2008
Datum a čas obhajoby: 24.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK