Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výcvik běhu na lyžích s jednostrannou nadkolení amputací
Název práce v češtině: Výcvik běhu na lyžích s jednostrannou nadkolení amputací
Název v anglickém jazyce: Langlauf training for unilateral above femoral knee amputee
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2008
Datum zadání: 23.01.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK