Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminalita v městském prostředí
Název práce v češtině: Kriminalita v městském prostředí
Název v anglickém jazyce: Crime in urban environment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2008
Datum zadání: 19.08.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK