Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu
Název práce v češtině: Hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu
Název v anglickém jazyce: The evaluation in educational programme Step by Step
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2008
Datum zadání: 22.01.2008
Datum a čas obhajoby: 24.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK