Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ozbrojené konflikty v Indii - geografické aspekty a faktory
Název práce v češtině: Ozbrojené konflikty v Indii - geografické aspekty a faktory
Název v anglickém jazyce: Armed Conflict in India - geographical aspects and factors
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2008
Datum zadání: 22.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:19.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2009
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK