Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium faktorů ovlivňujících hmotnost perorálních kapek. 2.
Název práce v češtině: Studium faktorů ovlivňujících hmotnost perorálních kapek. 2.
Název v anglickém jazyce: Study of factors influencing weight of oral drops. 2.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2008
Datum zadání: 05.03.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK