Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv. 2. Polyvinylalkohol, chitosan, kyselina (D,L) polymléčná
Název práce v češtině: Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv. 2. Polyvinylalkohol,
chitosan, kyselina (D,L) polymléčná
Název v anglickém jazyce: Nanofiber membranes as carriers of drugs 2.
Polyvinylalcohol, chitosan, (D,L) polylactic acid.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2008
Datum zadání: 05.03.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK