Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Příprava kovových nanočástic v matrici SiO2
Název práce v češtině: Příprava kovových nanočástic v matrici SiO2
Název v anglickém jazyce: Preparation of metallic nanoparticles in the SiO2 matrix
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2008
Datum zadání: 22.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK