Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky konkurenceschopnosti tuzemské úpravy společnosti s ručením omezeným po přistoupení ČR k EU
Název práce v češtině: Aktuální otázky konkurenceschopnosti tuzemské úpravy
společnosti s ručením omezeným po přistoupení ČR k EU
Název v anglickém jazyce: Topical issues of competitiveness of domestic regulation of limited
liability companies after the accession of the Czech Republic to the EU
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 21.01.2008
Datum a čas obhajoby: 21.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2008
Oponenti: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK