Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv genetických faktorů na farmakokinetiku léků
Název práce v češtině: Vliv genetických faktorů na farmakokinetiku léků
Název v anglickém jazyce: The effect of genetic factors on the pharmacokinetics of drugs
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 31.03.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2009
Oponenti: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK