Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učivo výtvarné výchovy na 1. st. ZŠ, jeho identifikace a interpretace učitelem v závazných pedagogických dokumentech pro uvedený stupeň vzdělávání
Název práce v češtině: Učivo výtvarné výchovy na 1. st. ZŠ, jeho identifikace
a interpretace učitelem v závazných pedagogických dokumentech
pro uvedený stupeň vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The art education curricula on the first grade of elementary schools,
its identification and interpretation by the teacher
in mandatory pedagogical documents for this grade of education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 07.02.2008
Datum a čas obhajoby: 16.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK