Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu)
Název práce v češtině: Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu)
Název v anglickém jazyce: Discourse relations in Czech and their representation in an annotated corpus of texts
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 21.01.2008
Datum a čas obhajoby: 23.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK