Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapy českých řádových provincií v 17. a 18. století. Příspěvek k problematice tematických map v kartografii českého baroka
Název práce v češtině: Mapy českých řádových provincií v 17. a 18. století. Příspěvek k problematice tematických map v kartografii českého baroka
Název v anglickém jazyce: Historical geography of monastic orders in the Czech lands in the 17th and 18th centuries
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 21.01.2008
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK