Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a modifikace látek zhášejících fluorescenci
Název práce v češtině: Syntéza a modifikace látek zhášejících fluorescenci
Název v anglickém jazyce: Synthesis and modification of fluorescence quenching compounds
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2007
Datum zadání: 12.11.2007
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK