Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčba astma bronchiale
Název práce v češtině: Léčba astma bronchiale
Název v anglickém jazyce: Treatment of asthma bronchiale
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2007
Datum zadání: 18.12.2007
Datum a čas obhajoby: 03.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2009
Oponenti: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK