Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčba karcinomu děložního čípku
Název práce v češtině: Léčba karcinomu děložního čípku
Název v anglickém jazyce: The therapy of the cervical cancer
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2008
Datum zadání: 12.12.2008
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK