Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vazebnosti dvou bifunkčních chelátů značených In-111 na bílkoviny plazmy
Název práce v češtině: Studium vazebnosti dvou bifunkčních chelátů značených In-111 na bílkoviny plazmy
Název v anglickém jazyce: Study of plasma protein binding of two bifunctional chelates labelled with In-111
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2008
Datum zadání: 04.03.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK