Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otologika, oftalmologika a dentální péče u psů a koček
Název práce v češtině: Otologika, oftalmologika a dentální péče u psů a koček
Název v anglickém jazyce: Otologics, ophalmologics and dental care in dog and cat
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2007
Datum zadání: 13.12.2007
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: MVDr. Lubomír Ducháček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK