Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu
Název práce v češtině: Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu
Název v anglickém jazyce: Carpal tunel syndrome in Occupational therapy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 17.01.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Místo konání obhajoby: KRL
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce E (B01225)
Oponenti: Bc. Olga Nováková, M.Sc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK