Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh tréninkového materiálu pro reedukaci čtení u pacientů po poranění mozku
Název práce v češtině: Návrh tréninkového materiálu pro reedukaci čtení u pacientů po poranění mozku
Název v anglickém jazyce: Training material proposal for reading reeducation in patients after a brain injury
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 17.01.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Místo konání obhajoby: KRL
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce E (B01225)
Oponenti: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK