Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití a výroba termoplastických dlah při změně svalového tonu v důsledku cévní mozkové příhody
Název práce v češtině: Využití a výroba termoplastických dlah při změně
svalového tonu v důsledku cévní mozkové příhody
Název v anglickém jazyce: Practical use and production of thermoplatic splints for clients
with changed muscle tonus caused by cerebrovascular accident
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. Olga Nováková, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 17.01.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce E (B01225)
Oponenti: doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK