Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Advokát a klient
Název práce v češtině: Advokát a klient
Název v anglickém jazyce: Lawyer and his client
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 17.01.2008
Datum a čas obhajoby: 17.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2008
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK