Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sloučenin selenu na proliferaci buněčných linií izolovaných z kolorektálního karcinomu - srovnání vhodnosti použitých metod
Název práce v češtině: Vliv sloučenin selenu na proliferaci buněčných linií izolovaných z kolorektálního karcinomu - srovnání vhodnosti použitých metod
Název v anglickém jazyce: Influence of selenium compounds on proliferation of cell lines derived from colorectal carcinoma - comparison of used assays
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2007
Datum zadání: 26.11.2007
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK