Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
The regulation of human carbonyl reductase 3 (CBR3) in epithelial cell lines
Název práce v češtině: Regulace lidské karbonylreduktasy 3 v buněčných liniích epithelu
Název v anglickém jazyce: The regulation of human carbonyl reductase 3 (CBR3) in epithelial cell lines
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 23.02.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK