Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Parazitické houby na vybraných invazních plevelech
Název práce v češtině: Parazitické houby na vybraných invazních plevelech
Název v anglickém jazyce: Parasitic fungi on selected invasive weeds
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 17.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Oponenti: Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK