Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Quantitative binding of different analogues of vancomycine to D-Ala-D-Ala using surface plasmon resonance
Název práce v češtině: Kvantitativní vazba různých analogů vankomycinu na D-Ala-D-Ala za použití rezonance povrchového plasmonu
Název v anglickém jazyce: Quantitative binding of different analogues of vancomycine to D-Ala-D-Ala using surface plasmon resonance
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 24.02.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK