Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturalismus jako nosný pricip synchronní biblické exegeze ve vztahu k Novému zákonu
Název práce v češtině: Strukturalismus jako nosný pricip synchronní biblické exegeze
ve vztahu k Novému zákonu
Název v anglickém jazyce: Structuralism as a supporting principle for synchronous biblical exegesis
in relation to the New Testament
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 17.01.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Oponenti: doc. Jiří Beneš, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
dr. Lukeš
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK