Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zelený fluorescenční protein jako nástroj molekularní a buněčné biologie
Název práce v češtině: Zelený fluorescenční protein jako nástroj molekularní a buněčné biologie
Název v anglickém jazyce: Green fluorescent protein: Excellent tool in molecular and cellular biology
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 28.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: Mgr. Karel Harant
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK