Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Historie lékárenství měst Pelhřimov a Humpolec
Název práce v češtině: Historie lékárenství měst Pelhřimov a Humpolec
Název v anglickém jazyce: Hisrory of pharmacy in the cities Pelhřimov and Humpolec
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2007
Datum zadání: 06.02.2007
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK