Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozsah a obsah herních pohybových aktivit v denním režimu dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Rozsah a obsah herních pohybových aktivit v denním režimu
dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Range and Variety of Daily Motor Fitness Game Activities
of Early School Childhood
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK