Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinek huminových látek na experimentálně poškozený gastrointestinální trakt u potkana
Název práce v češtině: Účinek huminových látek na experimentálně poškozený gastrointestinální trakt u potkana
Název v anglickém jazyce: Effects of humic substances on the experimentally injured gastrointestinal tract in rats.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 03.02.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK