Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nežádoucí reakce na potraviny zprostředkovaná protilátkami
Název práce v češtině: Nežádoucí reakce na potraviny zprostředkovaná protilátkami
Název v anglickém jazyce: Adverse reaction to foods mediated by antibody.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 26.02.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK