Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní trendy v zahraniční hudební výchově. Hudební výchova ve Francii.
Název práce v češtině: Moderní trendy v zahraniční hudební výchově. Hudební výchova ve Francii.
Název v anglickém jazyce: Modern trends in foreign Music education. The Music education in France.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK