Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La figure de Narcisse chez Andrée Gide, Paul Valéry et Jean Lorrain
Název práce v češtině: La figure de Narcisse chez Andrée Gide, Paul Valéry et Jean Lorrain
Název v anglickém jazyce: A character of Narcissi at Andrée Gide, Paul Valéry and Jean Lorrain
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 22.03.2011
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK