Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dálkové šíření Rumex alpinus
Název práce v češtině: Dálkové šíření Rumex alpinus
Název v anglickém jazyce: Long distance dispersal of Rumex alpinus
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2008
Datum zadání: 28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2008
Oponenti: Mgr. Anna Lampei Bucharová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prostudovat dálkové šíření druhu Rumex alpinus
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK