Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hydromechanické vlastnosti jílových suspensí
Název práce v češtině: Hydromechanické vlastnosti jílových suspensí
Název v anglickém jazyce: Hydromechanic characteristics of clay suspensions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2008
Datum zadání: 17.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: RNDr. Jaromír Šantrůček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jedná se o rešeršní práci směřující k návrhu laboratorních experimentů, jejichž cílem bude získání dat potřebných k určení základních hydromechanických vlastností jílových suspensí. Experimenty budou zahrnovat sedimentaci a gravitační zahušťování suspense. Pozornost je třeba věnovat definici konkrétní suspense, její flokulaci a použití flokulantů.
Seznam odborné literatury
Bude dodán vedoucím práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK