Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování norfloxacinu, ciprofloxacinu a enrofloxacinu pomocí HPLC-FD ve vzorcích odpadních vod a jejich vliv na životní prostředí
Název práce v češtině: Sledování norfloxacinu, ciprofloxacinu a enrofloxacinu pomocí HPLC-FD ve vzorcích
odpadních vod a jejich vliv na životní prostředí
Název v anglickém jazyce: Occurrence of norfloxacin, ciprofloxacin and enrofloxacin by HPLC-FD in samples
collected from piggeries in Portugal and evaluation of environmental impact.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 06.04.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK