Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam konexinů Cx46 a Cx50 v oční čočce a jejich role v kataraktogenezi
Název práce v češtině: Význam konexinů Cx46 a Cx50 v oční čočce a jejich role v kataraktogenezi
Název v anglickém jazyce: The role of conexins Cx46 and Cx50 in eye lens and their roles in cataractogenesis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 03.04.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK