Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reformy britské státní správy: tradice - transformace - kontinuita?
Název práce v češtině: Reformy britské státní správy: tradice - transformace - kontinuita?
Název v anglickém jazyce: British Civil Service Reforms: tradition-transformation-continuity?
Klíčová slova: státní správa, Británie, reformy britské státní správy, administrativa, New Public Management, New Labour, Margaret Thatcherová, Tony Blair, dokumenty britských vlád, Next Steps, Modernising Government
Klíčová slova anglicky: Civil Service, Great Britain, British Civil Service Reforms, public administration, New Public Management, New Labour, Margaret Thatcher, Tony Blair, British Government Documents, Next Steps, Modernising Government
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2007
Datum zadání: 15.01.2007
Datum a čas obhajoby: 07.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2008
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK