Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody stanovující složení těla používané v klinické praxi
Název práce v češtině: Metody stanovující složení těla používané v klinické praxi
Název v anglickém jazyce: Elalboration of Community Herbal Monograph on Uvae ursi folium
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2008
Datum zadání: 19.01.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK