Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtení krajiny jako geografická dovednost
Název práce v češtině: Čtení krajiny jako geografická dovednost
Název v anglickém jazyce: Understanding Concrete Environment in Geographical Education Research
Klíčová slova: čtení krajiny, krajina, terénní výukový program, geografové, rozhovor v ohniskové skupině, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: understanding concrete environment, landscape, field program, geographers, focus group questions, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2008
Datum zadání: 29.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK