Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekomorfologický monitoring a zhodnocení upravenosti říční sítě v povodí Lišanského potoka
Název práce v češtině: Ekomorfologický monitoring a zhodnocení upravenosti říční sítě v povodí Lišanského potoka
Název v anglickém jazyce: Ecomorphological monitoring and assessment of the river network modification in the Lisansky stream basin
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 21.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: Mgr. Magdalena Králová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK