Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačový model astrolábu pražského orloje
Název práce v jazyce práce (slovenština): Počítačový model astrolábu pražského orloje
Název práce v češtině: Počítačový model astrolábu pražského orloje
Název v anglickém jazyce: Simulation of the astrolabe of the Prague astronomical clock for PC
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2008
Datum zadání: 11.01.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit didaktickou pomůcku využívající PC. Model se má zaměřit především na astroláb pražského orloje, musí umět správně demonstrovat všechny jeho pohyby a informační funkci a obsahovat vhodné didaktické prvky (podle dohody), případně stručný výklad. Program bude využíván při výkladu v přednáškách.
Postup:
1)Seznamte se s matematickou, geometrickou, astronomickou a technickou problematikou astrolábu pražského orloje.
2)Navrhněte koncepci (2D či 3D), vhodné ovládání a didaktické prvky budoucího počítačového modelu, a to ve spolupráci s konzultantem.
3)Navrhněte a realizujte grafické řešení simulace astrolábu orloje.
4)Doplňte program uživatelskou nápovědou, příp. stručným odborným výkladem či kvízem pro kontrolu pochopení problematiky.
Seznam odborné literatury
Horský Z.: Pražský orloj. Panorama, Praha 1988.
Rosický V.: Staroměstský orloj v Praze. Nakladatelství J. Otto, Praha 1923.
Malina J.: Staroměstský orloj (Praha esoterická). Eminent, Praha 2005.
Hadravová A., Hadrava P.: Křišťan z Prachatic: Stavba a užití astrolábu.FILOSOFIA 2001.
Staroměstský orloj. http://cs.wikipedia.org
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit grafickou pomůcku pro demonstraci pohybů astronomické části pražského orloje na běžném PC. Tento počítačový model orloje má správně demonstrovat pohyb zvířetníkového kruhu, sluneční a měsíční rafije, otáčení měsíční koule a kývavý pohyb vnějšího černého kruhu (čtyřiadvacetníku), ukazujícího staročeský čas (počítaný od západu Slunce). Má obsahovat vhodné rovněž didaktické prvky (podle dohody), případně stručný výklad. Program bude využíván při výkladu v přednáškách o orlojích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to develop a graphic tool (2D or 3D) for simulation of the astronomical dial (astrolabe) of the Prague Astronomical Clock on a common PC. In particular, the motions of zodiac circle, solar and lunar pointers, rotation of the lunar sphere and the oscillatory motion of the outer black circle showing the Old-Bohemian Time (counted since sunset) have to be properly demonstrated. This tool with integrated educational kit (after consultations) will be used for teaching of all the functions of the astronomical clock.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK