Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vhodně zvoleného originálního programu denních aktivit na problémové chování u klienta s autismem
Název práce v češtině: Vliv vhodně zvoleného originálního programu denních aktivit na problémové
chování u klienta s autismem
Název v anglickém jazyce: The impact of right created original daycare activity programme on autistic
client´s challenging behaviours
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslava Flemrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2007
Datum zadání: 16.09.2007
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 10:00
Místo konání obhajoby: katedra zdravotní TV a TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Oponenti: MUDr. Simona Majorová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkoly: Shromáždění informací a odborné literatury a jejich studium
Stanovení cílů, vědeckých otázek a metody sběru dat
Vytvoření kazuistiky

Přepokládaná struktura práce:
I. Úvod
II. Teoretická část
- vymezení pojmu autismus, jeho výskyt, projevy, diagnostika a možnosti intervence
III. Praktická část
- vědecké otázky
- metody sběru dat
- vytvoření kazuistiky klienta (klientů)
- diskuze (komaparece jednotlivých kazuistik)
IV. Závěr

Seznam příloh
Seznam použité literatury
Seznam odborné literatury
Thořová, K.: Autismus. Portál, 2006
Odborné časopisy se zaměřením na psychologii a speciální pedagogiku ( i cizojazyčné)
Dokumenty týkající se autismu, poskytnuté občanskými sdruženími, které se touto problematikou zabývají
Dostupné materiály o jednotlivých klientech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK