Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení 2,4,6-trinitrofenolu a 2-methyl-4,6-dinitrofenolu na borem dopované diamantové filmové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení 2,4,6-trinitrofenolu a 2-methyl-4,6-dinitrofenolu
na borem dopované diamantové filmové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of 2,4,6-trinitrophenol
and 2-methyl-4,6-dinitrophenol at boron doped diamond film electrode
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2008
Datum zadání: 25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK