Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Metody molekulární genetiky v kriminalistice
Název práce v češtině: Metody molekulární genetiky v kriminalistice
Název v anglickém jazyce: Methods of molecular genetic in criminology.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2008
Datum zadání: 09.02.2009
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: MUDr. Jiří Hochmann, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK