Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Islamismus. Od založení Muslimského bratrstva směrem k jeho současným představitelům
Název práce v češtině: Islamismus. Od založení Muslimského bratrstva směrem k jeho současným představitelům
Název v anglickém jazyce: Islamism. From the foundation of Muslim Brotherhood towards its contemporary representants
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Václav Nekvapil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK